Lai to pastāvīgi nodrošinātu, uzņēmums savā darbā uztur darbojošās kvalitātes un drošības politikas, kā arī enerģētikas un ekoloģijas politikas.

Sertifikāti

Lai nodrošinātu saražotās produkcijas augsto kvalitāti un drošumu, “Santa Bremor” uzņēmuma ražošanas procesi ir sertificēti saskaņā ar kvalitātes vadības un HACCP (Risku un kritisko kontroles punktu analīze) drošības sistēmām, ISO 9001, IFS (audita kvalitātes un pārtikas produktu pārtikas drošības standarts), BRC (globālais pārtikas drošības standarts), ISO 5001, ISO 14001.


logo

2002. gadā “Santa Bremor” pirmie Baltkrievijā saņēma sertifikātu par kvalitātes vadības un drošības sistēmas atbilstību HACCP principiem (risku un kritisko kontroles punktu analīze) – risku un kritisko kontroles punktu analīzei.

logo

2005. gada uznemums veiksmigi nokartoja kvalitates vadibas sistemas sertifikatu par atbilstibu starptautiskajam standartam ISO 9001. Sistematiska pieeja kvalitates vadibai lauj uznemumam sasniegt nemainigu partikas kvalitati.

logo

2010. gadā “Santa Bremor” sertificēja kvalitātes vadības un drošības sistēmu atbilstoši starptautiskajiem standartiem IFS (audita kvalitātes un pārtikas produktu pārtikas drošības standarts) un BRC (globālais pārtikas drošības standarts).

logo

IFS un BRC standartu esamība paaugstina uzticēšanos uzņēmumam no lielo pašmāju un ārvalstu partneru puses un ļauj piegādāt saražoto produkciju uz ES un citām Eiropas valstīm

logo

2016. gadā “Santa Bremor” sekmīgi veica sertifikāciju par atbilstību tādiem standartiem, kā ISo50001 un ISO 14001, apliecinot visu enerģētikas un ekoloģijas vadības sistēmu prasību ieviešanu un ievērošanu.

logo

Enerģētikas un ekoloģijas vadības sistēmas ieviešana ir vērsta uz ražotnes lielas energoefektivitātes un ekoloģiskās tīrības sasniegšanu, daudz racionālāku dabas resursu izmantošanu un apkārtējās vides saglabāšanu nākamajām paaudzēm.


logo

Uzņēmuma “Santa Bremor” ražošanas laboratorija ir akreditēta Baltkrievijas Republikas nacionālajā akreditācijas sistēmā attiecībā uz tehnisko kompetenci atbilstoši СТБ ИСО/МЭК 17025-2007 prasībām un iekļauta Muitas savienības vienotajā sertificēto un izpētes laboratoriju (centru) reģistrā, kas veic produkcijas atbilstības novērtējumu saskaņā ar Muitas savienības tehniskajiem reglamentiem.

Lejupielādēt